IMG_20190918_123958

好きな数字は

三本の矢。

三人寄れば文殊の知恵。

3度目の正直。

心➡︎言葉➡︎行動!

・心の3層構造     ・PCの3層構造

    顕在意識           アプリケーション
         ⬆︎                             ⬆︎
    潜在意識             ハードディスク
         ⬆︎                             ⬆︎
       真我                          OS

・心の3層構造パートII

          心                船
          ⬆︎                ⬆︎
          魂                波
          ⬆︎                ⬆︎
        真我              海                  

色んな3層構造考えると楽しくなる😁
        
真我の実践、真我の実践。
佐藤康行真我の実践会